PERKEMBANGAN SASTRA ARAB PADA MASA UMAYYAH HINGGA ABASIYAH

Fithrah Aini, ines jihan ningsih, Hasmiati Rosmala Dewi, ICE ICE

Abstract


Abstrak

Jurnal ini mengulas tentang perkembangan sastra arab pada Zaman Umayyah dan Abbasiyah, yang di mana masa kejayaan peradaban Islam yang berkembang dan menyebar ke Negara-negara Arab di Asia Barat hingga ke benua Afrika dan Eropa. Pada zaman Umayyah sastra dan masyarakat Arab Islam mengalami kemajuan dan mencapai puncak kejayaan pada zaman Abbasiyah. Sastra pada Periode Umayyah dimulai pada (661-750 M),masa ini cara hidup orang Arab mulai bergeser menjadi lebih madani, Sesuai dengan praktik bahasa Yunani dan Persia saat itu, puisi sering diiringi dengan musik. Periode Abbasiyah dimulai pada (776-1057 M),sastra Arab berkembang di bawah kekuasaan Abbasiyah yang berkuasa di Baghdad pada pertengahan abad kedelapan. Masa keemasan budaya dan perdagangan Islam mencapai puncaknya pada pemerintahan Harun al-Rasyid dan putranya, Abdullah al Ma'mun. Prosa Arab mulai mengambil tempat disamping puisi. penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai perkembangan sastra arab pada masa  Umayyah dan Abasiyah. pada masa Umayyah  sastra arab semakin berkembang, penlilaian terhadap sastra dilihat dari segi bahasa dan sastra itu sendiri. Metode yang digunakan adalah deskriptif  kualitatif berjenis kajian pustaka


References


DAFTAR RUJUKAN

Akmal,suryasyurgana.http://www.kompasiana.com/amp/syurgana/58e741edd19273340de346af/revitalisasi-korespondensi-dalam-sejarah-peradaban-islam?amp_gsa=1 diakses pada 31 Oktober 2022

Hinduan Al Najmah dkk, (2020). Karakteristik dan Fungsi Puisi Arab pada Masa Transisi Pemerintahan Dinasti Umayyah ke Dinasti Abbasiyah. Alsina : Journal of Arabic Studies 2(1)

Muslim, Fauzan. 2016. Sastra Dan Masyarakat Arab Zaman Umayyah-Abbasiyah ( Jakarta: Penaku)

Muslim, Fauzan. 2009. Imaji Eskatologis, FIB UI.

Qismu Al Manhaj Al Dirosi. Tarikh Al Adabi Al Araby 2. Ponorogo: Darussalam Press

Huri, Taufiqurrahman. http://lughotudhod.blogspot.com/2012/01/perkembangan-prosa-pada- masa-bani.html?m=1 diakses pada 31 Oktober 2022


Refbacks

  • There are currently no refbacks.