AHLUSUNNAH WAL -JAMA'AH

Ainun Putri, Siti Hidayatul Mukmin, Suwandi Suwandi, Yuli Citra

Abstract


Ahlusunnah waljamah dipandang sebagai aliran atau Pemahaman terhadap ajaran Islam yang mengikuti ajaran rasulullah dan para sahabatnya. Mengikuti rasulullah berarti meneladani dari semua aspek kehidupan beliau, baik yang berupa perkataan, perbuatan dan apa yang disetujui oleh rasulullah saw, termasuk juga mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Artikel ini mengkaji tentang sejarah perkembangan aliran ahlusunnah waljamaah, bagaimana tokoh terdahulu mengenalkan aliran atau pemikiran ini dalam masyarakat serta mengikuti sunah dan berpegang teguh padanya dalam segala perkara baik dalam perkataan pemikiran dan perbuatan. Selanjutnya, tulisan ini juga memaparkan teori-teori serta kaitan ahlusunnah waljamaah dalam kaidah agama Islam.

References


Harun Nasution (1986),Ahlusunnah waljama’ah

Moh.Nazir,(1988),Metodelogi Penelitian,(jakarta : Gravia Indonesia)

Falahudin,S.Ag.,M.Ag,.dkk(2014),KuliahKemuhammadiyahan, (LP31K) -Ummat, Mataram.

Umma Farida, jurnal: Fikrah,vol.2.no.1,juni 2014

Dr. H. Mohammad Hasan, M.Ag. perkembangan Ahlusunnah wal jama’ah di nusantara ,januari 2021

Muhyidin Abdusshomad, ahujjah akidah amaliyah tradisi (surabaya,: khalista 2008)

Rosihon anwar,badruzzaman ,saehudin,pengantar studi islam.

Muhaimin,Kawasan dan wawasan studi islam.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.